สันห่วงขดลวด สันห่วงเหล็ก สันห่วงปฏิทิน ขนาด 6.4 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 6.4 มม. (1/4 นิ้ว) สันขดลวด ขนาด 6 มม. (1/4 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 40 แผ่น ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่ รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง ขดลวดมีสีขาว , สีดำ เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ) บรรจุกล่องละ 100 เส้น การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

สันห่วงขดลวด สันห่วงเหล็ก สันห่วงปฏิทิน ขนาด 7.9 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 7.9 มม. (5/16 นิ้ว) สันขดลวด ขนาด 7.9 มม. (5/16 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 60 แผ่น ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่ รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง ขดลวดมีสีขาว , สีดำ เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ) บรรจุกล่องละ 100 เส้น การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

สันห่วงขดลวด สันห่วงเหล็ก สันห่วงปฏิทิน ขนาด 9.5 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 9.5 มม. (3/8 นิ้ว) สันขดลวด ขนาด 9.5 มม. (3/8 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 80 แผ่น ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่ รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง ขดลวดมีสีขาว , สีดำ เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ) บรรจุกล่องละ 100 เส้น การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

สันห่วงขดลวด สันห่วงเหล็ก สันห่วงปฏิทิน ขนาด 11.1 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 11.1 มม. (7/16 นิ้ว) สันขดลวด ขนาด 11.1 มม. (7/16 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 90 แผ่น ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่ รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง ขดลวดมีสีขาว , สีดำ เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ) บรรจุกล่องละ 100 เส้น การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

สันห่วงขดลวด สันห่วงเหล็ก สันห่วงปฏิทิน ขนาด 12.7 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) สันขดลวด ขนาด 12.7 มม. (1/2 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 100 แผ่น ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่ รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง ขดลวดมีสีขาว , สีดำ เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ) บรรจุกล่องละ 100 เส้น การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments

สันห่วงขดลวด สันห่วงเหล็ก สันห่วงปฏิทิน ขนาด 14.3 มม.

สันขดลวด สันห่วงเหล็ก สันขดลวดปฏิทิน ขนาด 14.3 มม. (9/16 นิ้ว) สันขดลวด ขนาด 14.3 มม. (9/16 นิ้ว) สำหรับเข้าเล่มประมาณ 140 แผ่น ใช้สำหรับเข้าเล่มเอกสาร เข้าเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าเล่มไดอารี่ รองรับงานปกทุกประเภท เช่น ปกอ่อน ปกแข็ง ปกพลาสติก ปกห่อจั่วปัง ขดลวดมีสีขาว , สีดำ เป็นแบบ 3 ข้อต่อ 1 นิ้ว ขนาดA4 ( 34 ข้อ) บรรจุกล่องละ 100 เส้น การเลือกขนาดของสันขดลวดให้เหมาะกับความหนาของเล่มเอกสาร สันขดลวดควรมีขนาดมากกว่าเล่มเอกสารอย่างน้อย 2 มิล เพื่อสะดวกในการเปิดเอกสารและเมื่อปิดปกจะเรียบไม่เผยอ  

ป้ายกำกับ:, , , , , , , , , , , 0 Comments