กาวแผ่น  GLUE BINDING

  • กาวแผ่นสำเร็จรูป สำหรับเข้าเล่ม แบบสันกาว
  • ละลายง่าย ประหยัดเวลา ถนอมเครื่อง เข้าเล่มได้แน่น
  • ใช้ได้กับเครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อนทุกรุ่น
  • แผ่นกาวร้อนขนาด 12.5 X 28.6 มม.หนา 1.5 มม. บรรจุ 10 แผ่น/แพ็ค

Price: ฿550.00

Send Inquiry